Feliks Szlachtowski

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon
Name
Feliks Szlachtowski
Biographical Data (Birth)
1820
Biographical Data (Death)
1896

Born in Lviv, president of Krakow.