Illia Dzhehala

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon
Name
Illia Dzhehala
Original spelling
Ілля Джегала

A student of the Pyramowych city teachers' seminary, who in 1913 killed his Polish language teacher, Karol Butkowski.