Józef Weber

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon
Name
Józef Weber
Biographical Data (Birth)
1846
Biographical Data (Death)
1918

Roman Catholic archbishop, auxiliary bishop of Lviv.