Witold Korytowski

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon
Name
Witold Korytowski
Biographical Data (Birth)
1850
Biographical Data (Death)
1923

Galician politician, Galician governor in 1913-1915.