Józef Reinlender

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon
Name
Józef Reinlender

Chief of the Lviv Police.